Krásný adventní čas

 

 

Vážení a milí,

rádi bychom do všech koutů a všem lidem popřáli klidný adventní čas. Ještě více než kdy jindy očekáváme mnozí netrpělivě naději a radost. Každý jsme součástí kontinentu, nikdo není ostrov. Podstatné je, co nás spojuje. Rádi bychom naším příběhem světla přiblížili pravý smysl adventního a vánočního času… Tiše a pokojně přejeme všem lidem zdraví, lásku a mír.

 

 

 

 

 

Praha, 2020, Staroměstské náměstí

 

 

 

 

....... Tiše a pokojně přejeme všem lidem zdraví, lásku a mír.