Koncepce pro Vaše město nebo obec

Zdařilých projektů kvalitní podmanivé vánoční výzdoby naštěstí přibývá. Důvodem je vzrůstající kompetentnost a možná i odvaha představitelů měst a obcí rozhodovat o svěřených věcech koncepčně, racionálně a snad tak trochu jinak.

Za kvalitou stojí myšlenka

I v těch nejmenších obcích dnes najdeme vánočně nazdobený strom. Vánoční výzdoba je v různých podobách již přítomna téměř v každém veřejném prostranství. Liší se kvalitou (někde ještě ustupují žárovkové systémy technologiím LED) a rozsahem (vánoční strom, světelné motivy na veřejném osvětlení, 3D světelné dekorace apod.). Stejně jako v mnoha jiných oborech i za zdařilou vánoční výzdobou stojí myšlenka. Slavnostní a vánoční výzdoba často zcela přirozeně podléhá jistým stereotypům, ale odvaha ponechat vánočnímu osvětlení jistou svébytnost může být cestou k dotvoření jedinečné atmosféry konkrétní obce či města. Ideální je, když obě strany – město i dodavatel osvětlení – vedou dialog, v němž vzájemně kultivují své představy, podobně jako architekt a investor. Je dobře, že už se objevují výběrová řízení, v nichž představa „co nejvíce za co nejméně“ není naplňována jen počtem lamp veřejného osvětlení osazených vánoční výzdobou.

 
 

 • Clanek-62-1.jpg
  Clanek-62-1.jpg
 • Clanek-62-2.jpg
  Clanek-62-2.jpg
 • Clanek-62-3.jpg
  Clanek-62-3.jpg
 • Clanek-62-4.jpg
  Clanek-62-4.jpg
 • Clanek-62-5.jpg
  Clanek-62-5.jpg
 • Clanek-62-6.jpg
  Clanek-62-6.jpg
 • Clanek-62-7.jpg
  Clanek-62-7.jpg