Zásady spracovania osobných údajov

Sme spoločnosť decoLED SK s.r.o., IČO 46 279 792, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Bratislave I. pod sp. zn. C 140386/B („my“). Sme správcom vašich osobných údajov.

Prevádzkujeme e-shop na adrese www.decoled.sk („e-shop“).

Tieto zásady spracovania osobných údajov („Zásady“) sme pripravili preto, aby sme vás informovali o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a ako s nimi pracujeme. Dočítate sa tu, prečo a ako s vašimi osobnými údajmi pracujeme, keď navštívite náš e-shop alebo si objednáte náš tovar. Časť Zásad venujeme aj cookies a tomu, ako s nimi pracujeme. Dozviete sa aj, aké máte práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Pokiaľ máte na spracovanie vašich osobných údajov akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 • Adresa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
 • E-mail: info@decoled.sk
 • Telefón: +421 (0) 948 901 212

Osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“) a zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Ako vaše osobné údaje získavame?

Niektoré osobné údaje nám poskytnete sami, napríklad keď si cez e-shop objednávate náš tovar alebo v rámci našej e-mailovej komunikácie.

Niekedy získavame vaše osobné údaje aj z verejných registrov, zoznamov a evidencií. Napríklad pri vystavovaní faktúr alebo kontroly správnosti informácií využívame obchodný a živnostenský register.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 1. základné identifikačné údaje – slúžia k vašej identifikácii (napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, pokiaľ bude uvedené, identifikačné číslo a adresa sídla či bydliska);
 2. kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailová adresa;
 3. informácie zo vzájomnej komunikácie a údaje o vašom užívateľskom účte – informácie z e-mailov, obsah našej komunikácie, údaje o kúpnych zmluvách, ktoré spolu uzavrieme, pokiaľ si objednáte náš tovar;
 4. fakturačné a bankové údaje – jedná sa hlavne o informácie objavujúce sa na faktúrach, o dohodnutých fakturačných podmienkach, bankových spojení a o prijatých platbách;
 5. cookies – využívame ich premeranie návštevnosti e-shopu, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na e-shope aj na cielenie reklamy. Viac o cookies sa môžete dočítať ďalej v týchto Zásadách.

V prípade, že ste s nami uzavreli zmluvu a objednali si náš tovar, vám môžeme posielať newslettery po dobu 3 rokov, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete preklikom priamo v newsletteri alebo zaslaním e-mailu. To nám umožňuje náš oprávnený záujem.

Musíte nám vaše osobné údaje poskytnúť?

V niektorých prípadoch nám musíte vaše údaje poskytnúť. Napríklad ak si chcete objednať náš tovar, vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme spolu mohli uzavrieť zmluvu a mohli sme vám tovar dodať. Bez toho to bohužiaľ nepôjde.

Prečo vlastne vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame hneď z niekoľkých dôvodov. Každý z týchto dôvodov však musí byť povolený právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe týchto dôvodov:

 1. Plnenie zmluvy alebo rokovania pred uzavretím zmluvy – osobné údaje z tohto dôvodu spracovávame preto, aby sme vám mohli doručiť náš tovar a aby sme vás mohli kontaktovať a komunikovať s vami ohľadom dopytu i zmluvy.
 2. Ochrana našich oprávnených záujmov – vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám to umožňuje náš oprávnený záujem. Vďaka tomu môžeme vám môžeme zasielať náš newsletter alebo môžeme podniknúť príslušné kroky pri obhajobe našich právnych nárokov.
 3. Dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov – vaše osobné údaje spracovávame aj preto, že nám tak prikazuje zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve sme povinní uchovávať daňové doklady – faktúry, na ktorých môžu byť aj vaše osobné údaje.
 4. Dávate nám k tomu súhlas – v niektorých prípadoch nám môžete udeliť súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Pokiaľ nám na spracovanie udelíte súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať, a to napríklad e-mailom. Ani po uplynutí doby, pre ktorú ste so spracovaním vašich osobných údajov súhlasili, nie sme ale povinní zmazať všetky vaše osobné údaje. Môžeme si ponechať tie, u ktorých nám to umožňuje náš oprávnený záujem, alebo nám to prikazuje zákon. Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje budú spracovávané a ukladané po dobu trvania zmluvy. Ďalej potom po dobu 3 rokov od skončenia tohto zmluvného vzťahu, ak nie je ďalej ustanovené inak. Osobné údaje teda budeme spracovávať po dobu 3 rokov od doručenia tovaru alebo od okamihu, keď si tovar odmietnete prevziať.

Osobné údaje spracovávané za účelom obhajoby našich právnych nárokov v súdnych, mimosúdnych a vykonávacích konaniach budú spracovávané po dobu 15 rokov od skončenia obchodného vzťahu medzi nami a vami, čo zodpovedá najdlhšej možnej premlča

Nevyhnutné cookies sú potrebné na to, aby vám e-shop vôbec fungoval. Pretože sú nevyhnutné pre fungovanie e-shopu, nemusíte s nimi súhlasiť a ani ich nemôžete odmietnuť a to tu.

Analytické cookies nám slúži na zostavovanie štatistík a prehľadov. Ich pomocou sledujeme návštevnosť e-shopu aj to, odkiaľ ste na e-shop prišli. Pokiaľ s ich použitím nesúhlasíte, môžete ich odmietnuť, a to tu.

Marketingové cookies nám umožňujú prispôsobovať našu ponuku vašim potrebám. Vďaka nim môžeme napríklad ponúkať náš tovar prostredníctvom cielenej reklamy vrátane reklamných nástrojov tretích strán. Na to ale potrebujeme váš súhlas. Odmietnuť tieto cookies môžete tu.

Aké konkrétne cookies využívame?

Typ cookieAko sa volá?Na čo slúži?Za ako dlho sa maže?Kto k nej má okrem nás prístup?
NutnéSIRIUS-CONSENT-COOKIE-<container-typ>Informácie o predvoľbách ukladania cookies9 mesiacovnikto
NutnécartToken Na identifikáciu vášho košíka9 mesiacovnikto
Nutnélast_used_langNa nastavenie správneho jazyka9 mesiacovnikto
NutnéPHPSESSID ID používateľa pre komunikáciu so serverom9 mesiacovnikto
Nutné_ga_<container-id>Používa sa na zachovanie stavu relácie.2 rokyGoogle
NutnéchosenCountryUkladá výber štátus expiráciou sessionsnikto
Nutnélast_used_langNa správnu voľbu jazyka6 mesiacovnikto
NutnénewsletterSubscriptionModalPre nezobrazenie okna newslettera1 deňnikto

 

Kto ďalší má k vašim osobným údajom okrem nás ešte prístup?

Do spracovania vašich osobných údajov zapájame aj ďalšie subjekty. V rámci toho môže dochádzať aj k spracovaniu vašich osobných údajov.

O svoje osobné údaje ani súkromie sa ale nemusíte báť, naši dodávatelia sa totiž stávajú tzv. spracovateľmi osobných údajov a s vašimi údajmi môžu nakladať len v rámci činností a služieb, ktoré nám poskytujú. My tiež stále budeme tými, ktorí o tom, čo sa s vašimi osobnými údajmi deje, rozhodujú.

Takými osobami, ktorým vaše osobné údaje odovzdávame, sú napríklad poskytovatelia IT, marketingových alebo účtovných služieb.

Konkrétne sa jedná o tieto osoby:

 1. Vítězslav Poláček
 2. SOLARIS media s.r.o.

Aká máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva?

Našou povinnosťou ako správca osobných údajov je aj to, aby spracovanie vašich osobných údajov prebiehalo riadne a bezpečne. Vám potom zaručujeme práva popísané v tomto článku. Tieto práva u nás môžete uplatniť písomne, e-mailom alebo telefonicky na kontakty uvedené vyššie.

Môžete po nás požadovať, aby sme vám oznámili, aké vaše osobné údaje spracovávame, a ak nás o to požiadate, musíme vám k nim umožniť aj prístup.

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov či doplnenie údajov neúplných.

Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať vaše osobné údaje alebo obmedziť ich spracovanie, pokiaľ nás o to požiadate.

Ak máte podozrenie, že dochádza k nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Okrem toho máte aj právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail. My ju potom najneskôr do jedného mesiaca od obdržania vyhodnotíme.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kedykoľvek nám napíšte a my sa vám čo najskôr ozveme späť.

Tieto Zásady platia od 31.8.2023